Mobil Känsla för trädgård Varberg

Beskärning av träd buskar & häckar

Vi utför all typ av beskärning. Vi har kunskapen om hur, när och varför man  beskär träd eller buskar.
Ett felaktigt beskuret träd gör att trädet inte själv kan läka såren efter beskärningen, vilket gör att det blir fritt fram för fukt och skadedjur att ta sig in. Det blir rötskador och sjukdomar och trädets livslängd förkortas avsevärt.  Har du råd att inte låta ett proffs ta hand om dina träd och buskar.?